שיעור המתמקד בתרגילי כוח לקבוצת שרירי הרגליים וחיזוק שרירי הבטן.

יום שני יום שישי

07:45-08:30
ענבר
סטודיו אלון

20:00-21:00
דנית
סטודיו אלון

09:00-09:50
דנית/ טיראנה
סטודיו אלון