ימי שני החל מהשעה 20:00 גברים בלבד.
ימי רביעי החל מהשעה 20:00 נשים בלבד.