בעקבות נפילתו של עץ דקל במועדון הספורט לפני מספר שבועות, בוצע סקר אגרונום שהעלה כי עצי הדקל במועדון היו חולים ועלולים להוות סכנה בעתיד. 

בהנחיית כל כל גורמי המקצוע ובאישורם נכרתו העצים ואחרים יינטעו במקומם. 

נמשיך לשמור על המועדון שלנו ירוק, יפה ובעיקר בטוח למנויים ולאורחים.