ימים/מתקנים

א

ב

ג

ד

ה

ו

שבת

הוראות ונהלים

משרד

08:30-20:00

08:30-20:00

08:30-20:00

08:30-20:00

08:30-20:00

08:30-14:00

 

10:00-14:00

18:00-22:00

הכניסה באמצעות תג.

בריכה חורפית

13:00-15:00

כל הבריכה

15:00-21:00

4 מסלולים

21:00-23:00

כל הבריכה

05:30-15:00

כל הבריכה

15:00-21:00

4 מסלולים

21:00-23:00

כל הבריכה

05:30-15:00

כל הבריכה

15:00-21:00

4 מסלולים

21:00-23:00

כל הבריכה

05:30-15:00

כל הבריכה

15:00-21:00

4 מסלולים

21:00-23:00

כל הבריכה

05:30-15:00

כל הבריכה

15:00-21:00

4 מסלולים

21:00-23:00

כל הבריכה

05:30-19:00 כל הבריכה

08:00-19:00

שיער ארוך יאסף בכובע.

בריכה קיצית

 

14:00-23:00

מסלול אחד

השאר לפעילות חופשית ילדים ומבוגרים 

06:00-09:00

2 מסלולים

09:00-22:00

מסלול אחד

השאר לפעילות חופשית ילדים ומבוגרים 

06:00-09:00

2 מסלולים

09:00-22:00

מסלול אחד

השאר לפעילות חופשית ילדים ומבוגרים 

06:00-09:00

2 מסלולים

09:00-22:00

מסלול אחד

השאר לפעילות חופשית ילדים ומבוגרים 

06:00-09:00

2 מסלולים

09:00-23:00

מסלול אחד

השאר לפעילות חופשית ילדים ומבוגרים 

06:00-09:00

2 מסלולים

09:00-19:00

מסלול אחד

השאר לפעילות חופשית ילדים ומבוגרים 

08:00-09:30

כל הברכה

החל מהשעה 09:30 - פעילות חופשית ילדים ומבוגרים 

 

חדר-כושר

13:00-23:00

05:00-23:30

05:00-23:30

05:00-23:30

05:00-23:30

05:00-19:30

08:00-22:00

 

יש לחתום על הצהרת בריאות.

 

*לתשומת לב המתאמנים בחדר הכושר ובבריכות השחייה - סיום הפעילות יחל כעשר דקות לפני שעת הסגירה.

בחודשים יולי+אוגוסט בלבד!!  שחייה נפרדת:

ימי שני החל מהשעה 20:00 – גברים בלבד.

ימי רביעי החל מהשעה 20:00 – נשים בלבד.