אימון שרירי הליבה תוך דגש ותשומת לב לעבודת שיווי משקל ושיפור טווחי התנועה.