שיעור המתמקד בתרגילי כוח לקבוצת שרירי הרגליים וחיזוק שרירי הבטן.