מצ"ב טבלת החוגים החדשה, מודגשים החוגים שנוספו / שונו.

לוח חוגים החל מ 19.12.23.pdf