מנויים יקרים  עקב שעון החורף
מועדון הספורט יסגר בימי שישי בלבד, בשעה 18:00 בערב 

 

שעות פעילות המועדון החל מ 01.11 -שעון חורף.pdf